Video intro TienManh Channel

Video intro cho kênh Youtube của TienManh

Hướng dẫn tự làm video intro cho channel Youtube

Làm video intro trên PC bằng phần mềm Blufftitler