Đưa biểu tượng My Computer ra ngoài Desktop

HƯỚNG DẪN ĐƯA MY COMPUTER RA NGOÀI DESKTOP WINDOWS 10, WINDOWS 7

Vào một ngày đẹp trời bạn mượn máy của bạn bè, người khác mà máy tính đó không có biểu tượng my computer ngoài Desktop, bạn loay hoay không biết lôi nó ra như thế nào, Bài viết của mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều này!

WINDOWS 10

B1: Chuột phải Desktop chọn Personalize
B2: Chọn Themes
B3: Trong phần Related Settings >> Chọn Desktop icon settings
B4: Tích vào các biểu tượng: Computer, User's Files, Network, Recycle Bin, Controlpanel mà bạn muốn đưa ra ngoài hình nền Desktop máy Windows 10 của mình

Biểu tượng My Computer ở hình nền Windows 10

WINDOWS 7

B1: Chuột phải Desktop chọn Personalize
B2: Changes Desktop icons
B3: Tích vào các biểu tượng: Computer, User's Files, Network, Recycle Bin, Controlpanel mà bạn muốn đưa ra ngoài hình nền Desktop máy Windows 7 của mình


Xem chi tiết cách đưa biểu tượng My Computer ra ngoài Desktop bằng VIDEO